Телефон за бърза поръчка +359 877 90 33 88

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-7958-C01 

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: ЕТ НЕД - МАРИЯ НЕДЯЛКОВА

Обща стойност: 10 000.00 лв., 

от които 8 500.00лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.08.2020 г.
Край:      11.11.2020 г.