Телефон за бърза поръчка +359 877 90 33 88

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН nedbg.com

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ „Нед – Мария Недялкова” – гр. Хасково, жк. ”Бадема” 19, вх. Б, ап. 24, ЕИК ……. , наричано по-долу за краткост /ТЪРГОВЕЦ/ и потребителите, наричани /КЛИЕНТИ/ на онлайн магазин nedbg.com


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Електронния магазин www.nedbg.com се ползва от ЕТ „Нед – Мария Недялкова”. Цялото съдържание на онлайн магазина е предмет на авторски права и ползването е забранено. Нищо на онлайн магазина не трябва да бъде разбирано като даващо Ви право, разрешение или съгласие да копирате, сваляте и извличате снимки, лого, търговска марка, текст или друга информация от онлайн магазина. Копирането или свалянето на информация от този сайт не Ви дава право на авторските права върху тази информация. Съдържанието в онлайн магазина може да се променя постоянно от търговеца.

 


2. ПОКУПКА – ЕТАПИ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ
Осъществяването на покупка в онлайн магазина на nedbg.com минава през няколко етапа:

2.1 Клиента добавя в количката артикул/и, намиращи се в онлайн магазина, като ползва бутона КУПИ, който се намира във всеки артикул.

2.2 Преминава към количката, разположена в горна дясна част на екрана, в която се намират всички добавени от клиента артикули с посочената им крайна цена.

2.3 След което натиска бутона ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

2.4 Клиента попълва своите данни и накрая натиска бутона ПОРЪЧВАНЕ.

След като клиента завърши поръчката, той получава електронно съобщение от онлайн магазина (на електронната поща, която е оставена за контакт от клиента) с номер на своята поръчка и статус „обработва се“ . За да бъде една поръчка успешно потвърдена и завършена, клиента трябва да изчака обаждане от наш оператор за потвърждение на неговата поръчка. Ако поръчката не бъде потвърдена пред наш оператор по телефон, тя НЕ се счита за завършена и НЕ се изпраща.

Договорът от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се счита за сключен, след като поръчката бъде потвърдена.3. РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията в онлайн магазина НЕ е задължителна. Сайтът цели да стимулира онлайн търговията като улесни максимално своите клиенти.4. ДОСТАВКИ И ПЛАЩАНЕ
Условията за доставка и плащане можете да намерите в секция Доставка, най-отдолу на главната страница в онлайн магазина.

 


5. ДОГОВОР
Договорът от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се счита за сключен, след като поръчката бъде потвърдена. Успешно потвърдената поръчка трябва да се потвърди пред наш служител в телефонен разговор.

Онлайн магазинът не носи отговорност за неизпълнение на поръчките в случаите на неверни, непълни или неправилно посочени данни от клиента.

Когато клиента не заплати своята стока на куриера в момента на доставката договорът се счита за Анулиран.6. ВРЪЩАНЕ, РЕКЛАМАЦИИ, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР
Клиента, осъществил покупка, има право да се откаже от този договор и да върне стоката, поръчана от nedbg.com, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока. Търговеца предоставя на Клиента и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение №6 от ЗЗП на https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki.

Когато Клиентът иска да упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Търговеца може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, Търговеца поема куриерските разноски за най-евтиния вид стандартна доставка и в двете посоки, както и банковите разноски.

Търговеца няма задължение да възстановява допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

Когато Клиентът е поръчал повече от един артикул/продукт, а упражнява право на отказ по чл. 52 и връща само един продукт, по отношение на останалите артикули, договорът между него и Търговеца остава в сила, Клиентът поема куриерските разноски и в двете посоки, а Търговеца му възстановява цената на върнатия артикул и банковите разноски.

За да бъде върнат успешно продукт Клиентът следва да се обади на посочения телефон за връзка, или да изпрати имейл на info@nedbg.com и да напише своите данни, адрес, номер на поръчката, причина за връщането й, и начин на получаване на сумата.

Върнатата стока трябва да е в запазен търговски вид, както е предадена на клиента, т.е да не бъде увредена (както продуктът, така и опаковката), стоката не трябва да е третирана, мита, прана, да има различни миризми от характерното за нея.

При желание на потребителя да върне получената стока той е длъжен да я пази и съхранява до нейното предаване на куриера, който ще я предостави на онлайн магазина.

При неизпълнение на условията за връщането на стоката Търговеца си запазва правото да откаже връщането на стоката на клиента и сумата заплатена за нея.

Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока, каквато стойност е била при закупуването й.

Клиентът има право да върне всеки продукт, който явно не съответства на договореното. Несъответствието следва да бъде установено, на първоначалния оглед от потребителя.

При предявяване на рекламацията на стока Клиента може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.

Рекламация може да се предявява пред Търговеца или пред упълномощено от него лице на e-mail: info@nedbg.com. При предявяване на рекламация Клиента посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт.

Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговеца се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова, в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Клиента.

Nedbg.com възстановява сумите по върнати пратки до 14 дни от получаването на върнатата стока.7. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ
Данните на потребителя се използват само за целите на онлайн магазина, а именно осъществяването на успешна поръчка, въпроси за даден продукт, връщане на стока и други въпроси възникнали по повод взаимоотношенията Ви със сайта. Онлайн магазинът се задължава по никакъв начин да НЕ предоставя Вашите данни на трети лица.8. ОБХВАТ
Сайтът www.nedbg.com може да се разглежда напълно свободно от всички онлайн потребители.

 

9. ПРОМОЦИИ
Всички промоционални продукти в сайта са в ограничена наличност. Онлайн магазинът НЕ носи отговорност за изчерпана наличност.

 


10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Възникнали спорове Дружествата се стремят да решават винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд.

Търговеца не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини или други.Приемането на настоящите Общи условия е задължително, за да може Потребителят да пазарува и използва услугите на онлайн магазин www.nedbg.com